Partnerzy

 

Netins Sp. z o.o. Netins Sp. z o.o. - Spółka jest innowatorem na rynku ubzpieczeń internetowych. Od początku swojej działalności (2008r.) Spółka ulepsza życie ubezpieczonych i ubezpieczycieli. Najmlodszym dzieckiem Netins jest polisomat24.pl - wirtualny doradca ubezpieczeniowy.
WDB S.A. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. - jest jednym z liderów na rynku licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych na Dolnym Śląsku i pierwszym w Polsce brokerem notowanym na giełdzie NewConnect. Wśród oferowanych przez Spółkę usług są m.in.: analizy oraz audyty, dostarczanie odpowiednio dobranych programów ubezpieczeniowych wraz z ich bieżącą obsługą. WDB pośredniczy i negocjuje warunki ubezpieczeń dla swoich klientów. Szeroki wachlarz ubezpieczeń dotyczy przede wszystkim ubezpieczeń majątkowych i OC, komunikacyjnych, finansowych i gwarancji. WDB ma również bardzo dobre rozwiązania w zakresie ubezpieczeń osobowych i na życie. Jednym z takich rozwiązań jest wynegocjowana przez WDB oferta ubezpieczenia NNW dla uczniów i pracowników szkół.
KIU Sp. z o.o. Krajowy Instytut Ubezpieczeń Sp. z o.o. - jest instytutem branżowym, służącym instytucjom, przedsiębiorstwom i organizacjom całego sektora finansowo - ubezpieczeniowego (zakładom ubezpieczeń, bankom, brokerom, agentom i doradcom ubezpieczeniowo -finansowym, aktuariuszom, likwidatorom szkód, dyspaszerom, sądom arbitrażowym, agencjom ratingowym).
Krajowy Instytut Ubezpieczeń zajmuje się tematyką ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Partnerem Krajowego Instytutu Ubezpieczeń w tej dziedzinie został w 1997 r. Vermont Insurance Institute, a od 2002 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wspólnie z którym Instytut organizuje cykle konferencji naukowych oraz wydaje czasopismo Polityka Zdrowotna. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Instytut prowadzi stałe Obserwatorium Rozwoju Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych i Usług Medycznych w Polsce i innych krajach europejskich - cykliczne raporty publikowane są w Polityce Zdrowotnej, w miesięczniku Menedżer Zdrowia i w tygodniku Wprost.
KIU Sp. z o.o. Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. - Licencjonowany broker ubezpieczeniowy świadczący usługi w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, doradztwa ubezpieczeniowego, administrowania funkcjonującymi umowami ubezpieczenia i koordynowania oraz wspierania procesu likwidacji szkód i wypłaty świadczeń. Jednym z niezaprzeczalnych atutów Spółki jest doświadczenie w opracowaniu nowatorskich produktów ochronnych, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń. Potwierdzeniem zdobytego na rynku doświadczenia są liczne nagrody branżowe, między innymi - Lider Rynku, Euro Lider, Solidna Firma, Primus Inter Pares.
KIU Sp. z o.o. Transbrokers.eu Sp. z o. o. - została zawiązana w 2013 r. przez firmę WDB Brokerzy ubezpieczeniowi S.A. oraz Logintrans Sp. z o.o. – jednego z europejskich liderów świadczących usługi IT dla branży transportowej, posiadającego 9 oddziałów na terenie całej Europy i dostarczającego wsparcie dla tysięcy profesjonalistów z firm transportowych oraz spedycyjnych. Celem firmy Transbrokers.eu jest zapewnienie użytkownikom Systemu Trans.eu dostępu do najkorzystniejszej na rynku oferty ubezpieczeniowej oraz wsparcie przewoźników i spedytorów w procesie likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe.